โปรดเลือกข้อมูลประชากร(ภูมิภาค) ที่ต้องการแสดง

 ปี พ.ศ.               

ข้อมูลประชากร (ภูมิภาค)

 

Drag a column here...
No data to display
*** ข้อมูลปี 2559 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ***
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย